iemand met die mentaliteit!

iemand met die mentaliteit!
iemand met die mentaliteit!{{/term}}
someone of that mentality!

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”